Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX): Xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT và đổi trụ sở

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Mã chứng khoán PVX - UPCoM) dự kiến xin ý kiến cổ đông bằng văn thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi trụ sở làm việc.
Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX): Xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT và đổi trụ sở

Theo đó, ngày 20/10 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông, ngày 25/10 sẽ thực hiện gửi tài liệu xin ý kiến và nhận phiếu biểu quyết ngày 5/11/2021. Trong đó, công ty sẽ xin ý kiến hai nội dung quan trọng là miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi trụ sở làm việc.

Mặc dù vậy, công ty vẫn chưa công bố chi tiết nội dung xin ý kiến cổ đông.

Trước đó, Công ty liên tục biến động lãnh đạo. Cụ thể, Công ty bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Quang, cán bộ Ban Điện và Năng lượng tái tạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức vụ Phó tổng giám đốc tại PVX, thời gian bổ nhiệm 5 năm và có hiệu lực từ ngày 16/9/2021.

Công ty bổ nhiệm ông Phan Tử Giang vào vị trí Tổng giám đốc, thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 6/8/2021. Ông Giang được giới thiệu hiện đang giữ chức vụ Trưởng Ban điện và Năng lượng tái tạo tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cổ đông sở hữu 54,47% vốn điều lệ tại PVX.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2021, PVX ghi nhận doanh thu tăng 30,8% lên 606,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 58,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 22,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đã kinh doanh dưới giá vốn trong quý II/2021 dẫn tới lợi nhuận gộp âm.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 57,4 tỷ đồng về còn âm 34,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 24,3 tỷ đồng lên 12,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 65,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 39,4 tỷ đồng về 20,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, do kinh doanh dưới giá vốn, chi phí tài chính tăng cao đã dẫn tới tăng lỗ so so với cùng kỳ mặc dù có tiết giảm một phần chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 37,6% lên 1.003,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 87,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 63 tỷ đồng. Trong đó, 6 tháng đầu năm doanh nghiệp kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 22,9 tỷ đồng.

Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong 6 tháng đầu năm đã nâng mức lỗ lũy kế tính tới 30/6/2021 lên âm 4.022 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/10, cổ phiếu PVX đóng cửa giá tham chiếu 2.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan