Xây lắp Điện I (PC1): 6 tháng đầu năm tăng vay nợ thêm 2.708,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Xây lắp Điện I (Mã chứng khoán PC1 - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Xây lắp Điện I (PC1): 6 tháng đầu năm tăng vay nợ thêm 2.708,5 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 2.991,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 144,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 155,4% và 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 25,5% về còn 8,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 16,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 48,2 tỷ đồng về 250,6 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính giảm thêm 5,14 tỷ đồng về âm 62,7 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 36,4 tỷ đồng lên 38,5 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 13,5 tỷ đồng lên 14,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận trong kỳ tăng chủ yếu do doanh nghiệp ghi nhận lãi đột biến từ công ty liên doanh, liên kết và lợi nhuận khác.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 4.539,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 224,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 78,7% và 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, PC1 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 8.003 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 510 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp mới hoàn thành được 44% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 878,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 163,3 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền kinh doanh chính âm chủ yếu do doanh nghiệp gia tăng tồn kho và khoản phải thu.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của PC1 tăng 40,2% so với đầu năm lên 15.036,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 3.838,8 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 3.640,4 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.601,3 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.261 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản.

Trong kỳ, tồn kho tăng 72,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 531,4 tỷ đồng lên 1.261 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6,2% so với đầu năm, tương ứng tăng 211,5 tỷ đồng lên 3.601,3 tỷ đồng. Được biết, đây chính là hai khoản mục tăng mạnh dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm trong 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 72,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.708,5 tỷ đồng lên 6.466,2 tỷ đồng và chiếm 43% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu PC1 giảm 250 đồng về 26.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan