Xây lắp Điện I (PC1): Chủ tịch HĐQT đăng ký mua đúng bằng lượng cổ phiếu Phó tổng giám đốc đăng ký bán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hai lãnh đạo tại CTCP Xây lắp Điện I (Mã chứng khoán PC1 - sàn HOSE) đăng ký mua và bán cùng số lượng cổ phiếu.
Xây lắp Điện I (PC1): Chủ tịch HĐQT đăng ký mua đúng bằng lượng cổ phiếu Phó tổng giám đốc đăng ký bán

Theo đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 444.120 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 18,1% lên 18,33% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/10 đến 10/11.

Ngược lại, cũng trong thời gian từ 15/10 đến 10/11, ông Vũ Văn Tứ, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 444.120 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 444.129 cổ phiếu về 9 cổ phiếu.

Như vậy, số lượng cổ phiếu Chủ tịch HĐQT đăng ký mua đúng bằng số lượng cổ phiếu mà Phó tổng giám đốc đăng ký bán.

Xét về tình hình kinh doanh so với cùng kỳ, trong 6 tháng đầu năm 2021, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 4.536,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 421,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 78,5% và 94,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 19,6% về còn 9,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 13,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 67,7 tỷ đồng về 430,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 1.440,3%, tương ứng tăng thêm 267,9 tỷ đồng lên 286,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 28,7%, tương ứng tăng 27,2 tỷ đồng lên 122,1 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 1.888,9%, tương ứng tăng 17 tỷ đồng lên 17,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng đột biến chủ yếu do Công ty ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ lãi do đánh giá lại khoản đầu tư khi tăng vốn từ công ty liên kết thành công ty con 262 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Được biết, trong năm 2021, PC1 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 8.003 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 510 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, PC1 đã hoàn thành được 82,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/10, cổ phiếu PC1 tăng 250 đồng lên 39.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan