Xây lắp Điện I (PC1) bị truy thu, xử phạt thuế với tổng giá trị hơn 3,7 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cục thuế Thành phố Hà Nội quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Xây lắp Điện I (Mã chứng khoán PC1 - sàn HOSE).
Xây lắp Điện I (PC1) bị truy thu, xử phạt thuế với tổng giá trị hơn 3,7 tỷ đồng

Theo đó, Công ty bị truy thu tiền thuế nộp thiếu là 2.698.495.119 đồng (trong đó, 149,3 triệu đồng thuế GTGT và 2,5 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp); tiền chậm nộp là 479.636.948 đồng; tiền phạt hành chính là 540.699.024 đồng. Như vậy, tổng số tiền phải nộp là hơn 3,7 tỷ đồng.

Theo quyết định trên, về thuế GTGT, Công ty chưa thực hiện phân bổ thuế GTGT khấu trừ đầu vào cho doanh thu không chịu thuế, khấu trừ thuế GTGT của các hóa đơn bỏ địa chỉ kinh doanh sai quy định.

Về thuế Thu nhập doanh nghiệp, Công ty hạch toán chi phí lãi vay vượt mức khống chế quy định của Chính phủ, hạch toán thu nhập chịu thuế các hoạt động ưu đãi, miễn thuế không đúng quy định, chưa thực hiện vốn hóa chi phí lãi vay, chi phí khấu hao không đúng quy định, chi phí quản lý doanh nghiệp của các hóa đơn có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh sai quy định.

Xét về tình hình kinh doanh so với cùng kỳ, trong 6 tháng đầu năm 2021, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 4.536,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 421,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 78,5% và 94,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 19,6% về còn 9,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 13,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 67,7 tỷ đồng về 430,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 1.440,3%, tương ứng tăng thêm 267,9 tỷ đồng lên 286,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 28,7%, tương ứng tăng 27,2 tỷ đồng lên 122,1 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 1.888,9%, tương ứng tăng 17 tỷ đồng lên 17,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng đột biến chủ yếu do Công ty ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ lãi do đánh giá lại khoản đầu tư khi tăng vốn từ công ty liên kết thành công ty con 262 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Được biết, trong năm 2021, PC1 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 8.003 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 510 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, PC1 đã hoàn thành được 82,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/9, cổ phiếu PC1 giảm 500 đồng về 35.350 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan