Xây lắp Điện I (PC1) sẽ phát hành 38,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 5,7 triệu cổ phiếu ESOP

Xây lắp Điện I (PC1) sẽ phát hành 38,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 5,7 triệu cổ phiếu ESOP

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Xây lắp Điện I (Mã chứng khoán PC1 - sàn HOSE) thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới, tương ứng dự kiến phát hành thêm 38,2 triệu cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tính tới 31/12/2020 và thời gian dự kiến là trong quý III – IV/2021.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến chào bán toàn bộ 432 cổ phiếu quỹ và phát hành mới 5.735.631 cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 3% tổng số cổ phiếu lưu hành cho cán bộ nhân viên. Giá phát hành ESOP dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển 2 năm kể từ ngày phát hành và thời gian dự kiến là trong quý III- IV/2021.

Xét về tình hình kinh doanh so với cùng kỳ, trong 6 tháng đầu năm 2021, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 4.536,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 421,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 78,5% và 94,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 19,6% về còn 9,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 13,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 67,7 tỷ đồng về 430,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 1.440,3%, tương ứng tăng thêm 267,9 tỷ đồng lên 286,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 28,7%, tương ứng tăng 27,2 tỷ đồng lên 122,1 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 1.888,9%, tương ứng tăng 17 tỷ đồng lên 17,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng đột biến chủ yếu do Công ty ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ lãi do đánh giá lại khoản đầu tư khi tăng vốn từ công ty liên kết thành công ty con 262 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Được biết, trong năm 2021, PC1 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 8.003 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 510 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, PC1 đã hoàn thành được 82,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/9, cổ phiếu PC1 giảm 550 đồng về 35.250 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan