Xây lắp Điện I (PC1): Quý IV/2021, lợi nhuận tăng 23,9% lên 185,95 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Xây lắp Điện I (Mã chứng khoán PC1 - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Xây lắp Điện I (PC1): Quý IV/2021, lợi nhuận tăng 23,9% lên 185,95 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 2.145,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 185,95 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,2% lên 18,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 21,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 71,31 tỷ đồng lên 399,95 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 116%, tương ứng tăng thêm 73,77 tỷ đồng lên 137,39 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 34,7%, tương ứng giảm 41,32 tỷ đồng về 77,65 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 27,55 tỷ đồng về lỗ 12,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 9.812,94 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 764,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 46,9% và 40,4% so với thực hiện trong năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, PC1 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 8.003 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 510 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 149,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của PC1 tăng 75,3% so với đầu năm lên 18.796,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 10.257 tỷ đồng, chiếm 54,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.139,7 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong năm, tài sản công ty tăng đột biến chủ yếu do tài sản cố định tăng 169,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 6.453,3 tỷ đồng lên 10.257 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm tài chính, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 140,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 5.279,4 tỷ đồng lên 9.037,1 tỷ đồng và chiếm 48,1% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu PC1 giảm 400 đồng về 33.800 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan