Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB): Quý IV/2021, lợi nhuận giảm 62,1% về còn 8,11 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (Mã chứng khoán HUB - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB): Quý IV/2021, lợi nhuận giảm 62,1% về còn 8,11 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, HUB ghi nhận doanh thu đạt 103,64 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,11 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,1% và 62,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,9% lên 17,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 25,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 3,56 tỷ đồng lên 17,69 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 1,35 tỷ đồng về 1,97 tỷ đồng; lãi/lỗ công ty liên doanh, liên kết giảm 93,7%, tương ứng giảm 17,24 tỷ đồng về 1,16 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 32,1%, tương ứng giảm 6,4 tỷ đồng về 13,21 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết, do đại dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của công ty và các công ty con, công ty liên kết bị ảnh hưởng nặng nề, doanh thu hoạt động kinh doanh và doanh thu đầu tư tài chính sụt giảm, từ đó làm lợi nhuận giảm.

Lũy kế năm 2021, doanh thu Công ty giảm 2,3% về 445,44 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 14,8% về 61,55 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,3% và giảm 17% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc năm tài chính, công ty hoàn thành 102,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của HUB tăng 4,1% so với đầu năm lên 790,29 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 183,58 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 155,8 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng tài sản; các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 150,3 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 80,6 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/1, cổ phiếu HUB tăng 550 đồng lên 32.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan