Xi măng Bỉm Sơn (BCC): Năm 2020, lợi nhuận đạt 144,9 tỷ đồng, tăng 17,6%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Mã chứng khoán: BCC - sàn HNX) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.
Xi măng Bỉm Sơn (BCC): Năm 2020, lợi nhuận đạt 144,9 tỷ đồng, tăng 17,6%

Theo đó, trong quý IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.111,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 137,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,2% về còn 12,9%.

Trong kỳ, mặc dù lợi nhuận gộp đi ngang khi chỉ tăng 1,1% lên 142,9 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp đã tiết giảm được chi phí tài chính giảm 40,7% về còn 17,2 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm 14,3% về 32,9 tỷ đồng… Nhờ việc tiết giảm chi phí dẫn tới lợi nhuận tăng mạnh trong kỳ.

Luỹ kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 4.298,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 144,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,4% và 17,6% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 165,3 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 106,6% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 4.646,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 155,1 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 9,1% về 4.127,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 3.434,1 tỷ đồng, chiếm 83,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 345,6 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản.

Trong năm tài chính, doanh nghiệp đã giảm được 433,4 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và dài hạn, tương ứng giảm 33,8% về 847,3 tỷ đồng và chiếm 20,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 03/02, cổ phiếu BCC tăng 400 đồng lên 8.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan