Yeah1 (YEG) muốn bán vốn 3 công ty con và thành lập một công ty mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG - sàn HOSE) thông qua kế hoạch thoái vốn và đồng thời thành lập pháp nhân mới.
Yeah1 (YEG) muốn bán vốn 3 công ty con và thành lập một công ty mới

Theo đó, Yeah1 thông qua kế hoạch chuyển nhượng 3 công ty và thành lập một pháp nhân mới.

Cụ thể, Công ty thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Care tại Công ty TNHH Thương mại Yeah1, tương đương 510 triệu đồng, chiếm 51% vốn điều lệ, thời gian dự kiến là tháng 8/2022. Như vậy, sau giao dịch, Công ty TNHH Thương mại Yeah1 không còn là công ty con gián tiếp của Yeah1.

Thông qua chủ trương chuyển nhượng 91.800 cổ phần của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 tại CTCP Gigagoods, chiếm 51% vốn điều lệ và thời gian dự kiến tháng 8/2022. Như vậy, sau giao dịch, CTCP Gigagoods không còn là công ty con gián tiếp của Yeah1.

Thông qua chủ trương chuyển nhượng 106.200 cổ phần của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 tại CTCP Phân phối Gigawin, chiếm 59% vốn điều lệ của CTCP Phân phối Gigawin, thời gian dự kiến trong tháng 8/2022. Như vậy, sau giao dịch, CTCP Phân phối Gigawin không còn là công ty con gián tiếp của Yeah1.

Ngược lại, Công ty cũng thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 là Công ty TNHH Yeah1 Up với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, thời gian dự kiến trong tháng 8/2022.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Yeah1 ghi nhận doanh thu đạt 72,09 tỷ đồng, giảm 76,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 7,25 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 144,25 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 139,6 tỷ đồng, giảm 76,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 8,09 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 196,77 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Yeah1 đặt kế hoạch doanh thu 588 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 24,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 7,22 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 29,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/8, cổ phiếu YEG giảm 350 đồng về 24.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan