6 tháng, Dầu thực vật Tường An (TAC) lãi trước thuế 84,8 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quý II/2020, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.174,4 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 
6 tháng, Dầu thực vật Tường An (TAC) lãi trước thuế 84,8 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 47,5 tỷ đồng, tăng 57,8%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 38 tỷ đồng, tăng 58,3%. 

Lũy kế 6 tháng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2.228,2 tỷ đồng và 84,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 27,9% và 41% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, TAC đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.558 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 193 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 13% so với kết quả năm 2019. Theo đó, Công ty đã thực hiện được 48% mục tiêu doanh thu và 44% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Nợ phải trả đến cuối quý II ở mức 998 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, ở mức gần 579 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm.

Từ đầu năm 2020 tới nay, giá cổ phiếu TAC đã tăng gần 50%, hiện giao dịch ở mức trên 36.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan