Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc.

75 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

0:00 / 0:00
0:00
Trong 205 ứng cử viên ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 104 người tái cử, nữ 46/205 người (tỷ lệ 22,43%), ngoài Đảng 4/205 người (tỷ lệ 1,9%).

Sáng 16/4, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thông tin sau khi kết thúc Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, theo số liệu của Hội đồng bầu cử Quốc gia, tổng số người được lập danh sách sơ bộ cả Trung ương và địa phương là 1093 (trong đó Trung ương là 205 người, địa phương là 888 người, trong đó có 75 người tự ứng cử) đạt tỷ lệ 2,19 người ứng cử/1 đại biểu được bầu (Khóa XIV tỷ lệ là 2,29, khóa XIII tỷ lệ là 2,17).

Ông Chiến cho biết ở Trung ương, ngay sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt của 205 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đến các địa phương để tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét và thể hiện sự tín nhiệm đối với người ứng cử. Đến ngày 13/4/2021, Ban Thường trực đã nhận đủ 205 biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú thể hiện ý kiến đối với 205 người ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương chuẩn bị các nội dung báo cáo tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba; đồng thời tổ chức 5 Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử (đợt 1) ở 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cử đại diện tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia để theo dõi, đánh giá tình hình triển khai công tác bầu cử; tổng hợp, đề xuất, kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, các cơ quan, tổ chức hữu quan ở trung ương về khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với địa phương và đề xuất phương án giải quyết kịp thời.

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đều là 100% và không có vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh.

Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu và trên cơ sở kết quả tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Hội nghị Hiệp thương thứ ba về danh sách 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó: tái cử 104 người, nữ 46/205 người (tỷ lệ 22,43%), ngoài Đảng 4/205 người (tỷ lệ 1,9%), dân tộc thiểu số 20/205 người (tỷ lệ 9,7%); giáo sư, phó giáo sư 20/205 người (tỷ lệ 9,7%); tiến sỹ 65/205 người (tỷ lệ 31,7%); thạc sỹ 85/205 người (tỷ lệ 41,5%); đại học 35/205 người (tỷ lệ 17%).

Tin bài liên quan