9 tháng năm 2022, số doanh nghiệp thành lập mới cao hơn số rút lui

0:00 / 0:00
0:00
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong quý III/2022 là 36.558 doanh nghiệp, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Trong số các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nhóm ngành công nghiệp -xây dựng chiếm 24,7%

Trong số các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nhóm ngành công nghiệp -xây dựng chiếm 24,7%

Tháng 9, doanh nghiệp đăng ký mới và giải thể tăng vọt so với cùng kỳ

Tháng 9/2022 ghi nhận tỷ lệ tăng cao số doanh nghiệp đã giải thể so với cùng kỳ năm 2021, tăng tới 150,2%. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể cũng có mức tăng 66,9%.

“Tuy nhiên, không có sự biến động bất thường nếu so với các tháng của năm 2022”, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận định.

Chi tiết, trong tháng 9/2022, có 4.187 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.516 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại.

Đối chiếu với số liệu của 8 tháng đầu năm 2022, thì trung bình một tháng trong giai đoạn này có khoảng 4.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể và khoảng 1.500 doanh nghiệp đã giải thể.

Như vậy, các con số về doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và đã giải thể của tháng 9/2022 phù hợp với bức tranh chung của 8 tháng đầu năm 2022.

Do vậy, có thể nhận định, tỷ lệ tăng cao số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại trong tháng 9/2022 so với cùng kỳ 2021 là do số liệu kỳ so sánh chưa phản ánh đúng thực tế bức tranh doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước khi tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Đây cũng là lý do của mức tăng tới gần 200% số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của tháng 9/2022 so với cùng kỳ năm 2021, với 11.466 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong quý III/2022 là 36.558 doanh nghiệp, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Số doanh nghiệp gia nhập 9 tháng cao hơn số rút lui

Tính chung, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 9 tháng đầu năm 2022 tiếp tục đạt cột mốc mới, vượt qua 160 nghìn doanh nghiệp và vượt xa số 117.830 doanh nghiệp của cùng kỳ năm ngoái.

Con số này gấp 1,4 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và gấp 1,3 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 9 tháng đầu năm giai đoạn 2017-2021.

Chỉ tính riêng con số doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng 2022 cũng cao hơn tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Cụ thể, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 9 tháng đầu năm là 163.300 doanh nghiệp. Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 112.791 doanh nghiệp.

Con số này cao hơn tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 9 tháng đầu năm nay (112.698 doanh nghiệp).

Trong 9 tháng đầu năm 2022 có 112.698 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 55,5%).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2022 là 50.509 doanh nghiệp, tăng 56,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, con số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tính trong 9 tháng đầu năm nay đã cao hơn số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong một năm của giai đoạn trước đây.

- Trong 9 tháng, doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu thuộc 3 nhóm ngành:

+ Dịch vụ với 83.345 doanh nghiệp, chiếm 73,9% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

+ Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng có 27.903 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 24,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản lại ghi nhận 1.543 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Doanh nghiệp thành lập mới tập trung chủ yếu có quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 101.115 doanh nghiệp (chiếm 89,6%, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2021).

(Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tin bài liên quan