ACB đạt 9.000 tỷ đồng lợi, hoàn thành 60% kế hoạch cả năm 2022

ACB đạt 9.000 tỷ đồng lợi, hoàn thành 60% kế hoạch cả năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB: HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đạt 9.028 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 60% kế hoạch cả năm 2022.

So với kế hoạch 15.018 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm nay, ACB đã thực hiện được được 60% sau nửa năm nay.

Với kết quả đạt được trên, ACB duy trì tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao, đạt 25,8%, tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả hoạt động trên thị trường.

Kết quả này một phần nhờ vào tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ ngay từ đầu năm, tập trung tăng trưởng thu nhập phí dịch vụ và các khoản thu hồi nợ xấu, và đặc biệt là các khoản hoàn nhập dự phòng cho vay khách hàng.

Thu nhập lãi thuần của Ngân hàng trong 6 tháng đầu năm nay đạt trên 11.047 tỷ đồng so với con số ghi nhận của 6 tháng năm 2021 là trên 9.629 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ACB gia tăng thu ngoài lãi mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm nay khi ghi nhận hơn 1.732 tỷ đồng.

Cụ thể, thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập từ phí dịch vụ đóng góp 64%, chủ yếu nhờ thu nhập từ hoạt động bancassurance tăng 16%, thanh toán quốc tế tăng trưởng 30% và dịch vụ thẻ tăng 33% so với cùng kỳ.

Doanh số giao dịch online 6 tháng đầu năm đạt hơn 3,4 triệu tỷ, tăng 71% so với cùng kỳ và số lượng giao dịch online tăng 63% so với cùng kỳ, đạt hơn 113,4 triệu giao dịch.

Ngược lại, ở các mảng kinh doanh ngoài tín dụng còn lại như ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư, ACB ghi nhận tăng trưởng âm.

Thậm chí, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong quý vừa qua còn khiến ngân hàng phải gánh lỗ hơn 200 tỷ đồng, do thị trường chứng khoán đi xuống trong nửa đầu năm nay.

Chi phí hoạt động tăng 42% so với cùng kỳ, chủ yếu do cùng kỳ năm ngoái thu hồi được khoản phải thu nhóm khách hàng đặc biệt (gần 600 tỷ đồng), năm nay sau khi phục hồi tăng trưởng, chi phí tăng chủ yếu từ chi phí nhân viên, và các khoản chi phí đẩy mạnh tăng trưởng kinh doanh.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng trong 6 tháng đầu năm hoàn nhập hơn 270 tỷ đồng, giảm mạnh 86% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu nhờ hoàn nhập từ các khách hàng được cơ cấu do ảnh hưởng bởi dịch Covid.

Đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của ACB tăng 3% so với đầu năm nay lên mức gần 543.737 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tiêu quan trọng nhất của ngân hàng là tiền gửi khách hàng đạt trên 388.100 tỷ đồng.

Đến cuối quý II/2022, dư nợ tín dụng đạt 396 ngàn tỷ, tăng trưởng 9,31% so với đầu năm nay, gần toàn dụng room tín dụng và tăng ròng 6 tháng đầu năm tăng 12% so với cùng kỳ. Tiếp tục dẫn đầu nhóm các ngân hàng thương mại về quy mô tín dụng mảng bán lẻ.

Dư nợ tái cơ cấu của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid giảm còn 13 ngàn tỷ (giảm 24% so với đầu năm) và chỉ chiếm 3% tổng dư nợ.

Tỷ lệ nợ xấu liên tục duy trì thấp, chỉ có 0,76%, là những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất trên thị trường. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục ở mức cao 185%.

Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ (CAR) của ngân hàng tiếp tục cải thiện, đạt 11,56% trong quý II và tỷ lệ vốn cấp 1 đạt 12,10%, vượt xa mức tỷ lệ tối thiểu 8% theo Basel II.

CASA (tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn) giảm về 25,0%, gần tương đương cuối năm 2021 theo xu hướng chung của thị trường khi dòng tiền của khách hàng dịch chuyển sang các kênh đầu tư chứng khoán và rút về phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh do gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng khi các ngân hàng hầu hết đều trong tình trạng chạm hạn mức tín dụng NHNN cấp.

Đồng thời, ACB cho biết, lợi nhuận của Công ty con là ACBS ghi nhận lỗ 3 tỷ trong 6 tháng đầu năm nay, do hoạt động đầu tư bị ảnh hưởng bởi diễn biến bất lợi của thị trường. Tuy nhiên, thu nhập từ hoạt động cho vay margin vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ (+69%).

Tin bài liên quan