An Giang trao quyết định điều động, chỉ định, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 1/3, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh_ angian

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh_ angian

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao quyết định điều động, bổ nhiệm Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Tịnh Biên Phan Văn Cường giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang.

Điều động, chỉ định Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy và giữ chức Bí thư thị ủy Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều động, chỉ định Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều động, chỉ định Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Như Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều động, bổ nhiệm Phó Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Lê Hữu Nghị, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. An Giang.

Điều động Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều động, chỉ định Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Phú Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều động, chỉ định Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu ứng cử giữ chức Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc nhiệm kỳ 2021 2026.

Điều động, chỉ định Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang Lê Kỳ Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều động Trưởng phòng Hành chính - Cơ yếu - Lưu trữ thuộc Văn phòng Tỉnh ủy An Giang Phan Hoàng Vũ, đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

Bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Xuân Vinh giữ chức Thư ký Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Bổ nhiệm Trưởng Phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Quốc Thống giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Ngọc Sương giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Tin bài liên quan