ASA dự kiến tăng vốn điều lệ gấp 4,7 lần để thực hiện M&A

(ĐTCK) Theo nội dung tờ trình bổ sung nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của Công ty cổ phần Liên doanh Sana WMT (ASA), Công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cụ thể, ASA dự kiến chào bán 37 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:3,7 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần nhận được quyền mua thêm 3,7 cổ phần). Thời gian thực hiện trong năm 2018.

Tổng số vốn dự kiến huy động được từ đợt chào bán này là 370 tỷ đồng, ASA sẽ sử dụng để đầu tư vốn góp vào Công ty cổ phần Tập đoàn EDX, với giá trị 150 tỷ đồng. EDX là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến qua Alibaba, đại diện xuất khẩu trực tuyến, trung gian thương mại xuất nhập khẩu, phân phối sản phẩm công nghệ viễn thông, giải pháp phần mềm và nội dung số…

Ngoài ra, ASA dự định góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển công nghệ Thăng Long Thanh Hóa với số tiền 150 tỷ đồng, mua vốn góp tại Công ty TNHH Antana Food với số tiền 50 tỷ đồng, số tiền còn lại bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Tin bài liên quan