Khu phức hợp Sản xuất tôm chất lượng cao tại Bạc Liêu.

Khu phức hợp Sản xuất tôm chất lượng cao tại Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Lập Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển tôm

Ban Quản lý thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh cung ứng dịch vụ công, quản lý các hoạt động trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý).

Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở làm việc tại tỉnh Bạc Liêu.

Ban Quản lý thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh cung ứng dịch vụ công, quản lý các hoạt động trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu.

UBND tỉnh Bạc Liêu quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý.

Ban Quản lý có Giám đốc, không quá 2 Phó Giám đốc và số lượng người làm việc. Số lượng người làm việc do UBND tỉnh Bạc Liêu tự cân đối trong tổng số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao trong năm 2018, bảo đảm không tăng biên chế.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý do UBND tỉnh Bạc Liêu quy định cụ thể.

Tin bài liên quan