BaF Việt Nam (BAF) trả cổ tức 17% bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu với giá 10.000 đồng/CP

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 20/5 tới, CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu vfa thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
BaF Việt Nam (BAF) trả cổ tức 17% bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu với giá 10.000 đồng/CP

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành gần 24,4 triệu cổ phiếu để chia cổ tức theo tỷ lệ 100:17, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Đồng thời, BaF Việt Nam dự kiến phát hành thêm 68.425.600 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,476767, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 1 triệu quyền mua được mua 476.767 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 27/05 đến ngày 11/06, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/05 đến ngày 17/06.

Số tiền thu được từ đợt phát hành, Công ty dự kiến sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hình ảnh của BAF trước các đối tác, bạn hàng để tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/5, cổ phiếu BAF giảm 1,6% xuống mức 27.950 đồng/CP. Như vậy, Công ty dự kiến phát hành thêm cổ phiếu có giá chỉ bằng 1/3 thị giá hiện tại của BAF.

Về Công ty, tại ĐHĐCĐ thường niên mới đây, BAF đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 5.543,9 tỷ đồng, chỉ tăng gần 7% so với thực hiện năm 2023, song mục tiêu lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 305,9 tỷ đồng, gấp 9,9 lần năm trước.

Kết thúc quý I/2024, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.292 tỷ đồng, tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 119 tỷ đồng, gấp 30,5 lần quý I/2023 và hoàn thành xấp xỉ 38% mục tiêu năm.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của BAF đạt 6.760,6 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn một nửa còn gần 45 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần 6% lên 346 tỷ đồng. Tồn kho cuối kỳ tăng 18% lên 1.882 tỷ đồng, bao gồm heo các loại dự kiến tung ra thị trường.

Ở bên kia bảng cân đối, BAF còn 4.733,7 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 2,3% so với đầu năm. Riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của BAF còn lần lượt 853 tỷ đồng và 1.170 tỷ đồng.

Tin bài liên quan