Bamboo Capital (BCG) sẽ phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Bamboo Capital (BCG) sẽ phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

(ĐTCK) Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) cho biết, sẽ phát hành 900.000 trái phiếu chuyển đổi trong quý IV/2019. 

Trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng, toàn bộ trái phiếu này không có tài sản đảm bảo, không được mua lại trước hạn, kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 5%/năm.

Sau 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, số trái phiếu sẽ đủ điều kiện chuyển đổi, giá chuyển đổi dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, trái chủ được quyền chuyển đổi tối đa 50% số lượng trái phiếu sở hữu trong kỳ chuyển đổi đầu tiên và 50% còn lại trong kỳ chuyển đổi tiếp theo (1 năm sau kỳ chuyển đổi đầu tiên).

Theo định hướng trung hạn của BCG, cấu doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn 2019 - 2021 sẽ phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng từ mảng bất động sản và năng lượng tái tạo.

Trong đó, năm 2020, cơ cấu doanh thu dự kiến có sự chuyển dịch mạnh khi mảng bất động sản giảm dần do các dự án chính đã bước vào giai đoạn hoàn thành, trong khi doanh thu từ bán năng lượng do các trang trại năng lượng mặt trời đã phát điện thương mại chiếm tỷ trọng cao hơn.

Đầu tháng 9/2019, Công ty cổ phần BCG Energy (BCG Energy) - công ty thành viên trực thuộc BCG đã phát hành 115,75 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư tổ chức là Hanwha Energy Corporation Singapore Pte, Ltd. 

Tin bài liên quan