BCG: Cổ đông lớn nhất tiếp tục đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu

BCG: Cổ đông lớn nhất tiếp tục đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu

(ĐTCK) Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh, cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG – HOSE) vừa thông báo bán ra 5 triệu cổ phiếu BCG.

Theo đó, giao dịch dự kiến sẽ thực hiện từ ngày 10/1 đến 08/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Dự kiến đợt bán này thành công, Thành Vũ Tây Ninh sẽ giảm sở hữu tại BCG từ 10,89 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 10,08% xuống còn 5,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,45%.

Từ tháng 9/2016 tới nay, Thành Vũ Tây Ninh, cổ đông lớn nhất và các lãnh đạo chủ chốt của BCG đã liên tục bán ra lượng lớn cổ phiếu BCG.

Riêng Thành Vũ Tây Ninh, từ ngày 16/9/2016 đến 15/10 đã đăng ký bán ra 10 triệu cổ phiếu, kết quả bán được 4,9 triệu cổ phiếu; từ ngày 02/12/2016 đến 30/12, đăng ký bán ra 7 triệu cổ phiếu BCG, kết quả chỉ bán được 2 triệu cổ phiếu.

Hai lãnh đạo chủ chốt của BCG gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng đã bán ra lần lượt 1,09 triệu và 2,26 triệu cổ phiếu BCG trong tháng 12 năm vừa qua.

Tin bài liên quan