Địa chỉ nhà đất 737 - 739 Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM được Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo đến 29 lần vẫn chưa tìm được đơn vị thẩm định giá đất. Ảnh: Trọng Tín

Địa chỉ nhà đất 737 - 739 Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM được Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo đến 29 lần vẫn chưa tìm được đơn vị thẩm định giá đất. Ảnh: Trọng Tín

Bị đánh giá “đi đêm” với nhà đầu tư, doanh nghiệp thẩm định giá lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
Một số doanh nghiệp thẩm định giá trên bàn TP.HCM đã phản ánh về đánh giá “có hiện tượng đi đêm với nhà đầu tư để nhận thêm thù lao” của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam vừa ký công văn gửi Bộ Tài chính về việc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đánh giá những tiêu cực trong hoạt động thẩm định giá đất của doanh nghiệp thẩm định giá.

Theo đó, Hội này cho biết vừa qua có nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn TP.HCM về đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố tại Đề án “Giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng giá đất cụ thể trên địa bàn TP.HCM”.

Trong đó, có nhận định về những tiêu cực trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá đất trên địa bàn Thành phố, nhưng không nêu ra những bằng chứng cụ thể, minh bạch về những tiêu cực đó nên đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành nghề và tác động rất bất lợi đến hoạt động thẩm định giá của cả nước.

Theo nội dung của đề án nói trên, theo danh sách Bộ Tài chính công bố thì trên địa bàn TP.HCM có gần 100 doanh nghiệp đăng ký hoạt động có chức năng thẩm định giá đất.

Tuy nhiên, thực tế thì chưa đến 10 doanh nghiệp thực sự có thực hiện công tác định giá đất. Có rất nhiều hồ sơ dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường đăng thông tin mời thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá theo quy định nhưng không có đơn vị tham gia dẫn đến bế tắc trong công tác xác định giá đất.

Đặc biệt là có hiện tượng một số đơn vị tư vấn “dễ làm, khó buông” hiện tượng “đi đêm” với nhà đầu tư để nhận thêm thù lao thẩm định giá ngoài quy định của hợp đồng thẩm định giá”.

Từ những đánh giá trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính với chức năng quản lý Nhà nước về thẩm định giá - cần trực tiếp làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để xác minh cụ thể những vấn đề trên.

Trường hợp có bằng chứng xác đáng doanh nghiệp thẩm định giá nào vi phạm pháp luật về thẩm định giá thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời phổ biến công khai để rút kinh nghiệm cho tất cả các doanh nghiệp thẩm định giá.

Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đưa ra những nhận xét chung chung, không đưa ra được bằng chứng cụ thể doanh nghiệp thẩm định giá nào “đi đêm” với nhà đầu tư thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phải hủy bỏ những đánh giá trên trong Đề án.

Đồng thời có biện pháp giải thích công bố công khai trước công luận để giúp hoạt động thẩm định giá yên tâm, ổn định đáp ứng nhu cầu thẩm định giá của xã hội.

Tin bài liên quan