Chương trình sẽ kết thúc giai đoạn đề cử vào ngày 22/1/2016 và kỳ vọng hoàn thành để công bố vào cuối tháng 4 năm 2016.

Chương trình sẽ kết thúc giai đoạn đề cử vào ngày 22/1/2016 và kỳ vọng hoàn thành để công bố vào cuối tháng 4 năm 2016.

Bình chọn 10 quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất

(ĐTCK) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức chương trình khởi động “cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất” sáng nay 22/12. Kết quả của cuộc bình chọn sẽ chỉ ra 10 quy định tốt nhất và 10 quy định tồi nhất đối với môi trường kinh doanh.

Cuộc bình chọn được xem là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp cổ vũ, biểu dương các quy định, chính sách có tác động tốt đến doanh nghiệp, nền kinh tế và xã hội, đồng thời nêu ra các quy định, chính sách gây khó khăn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, tham vọng của cuộc bình chọn là tạo ra một kênh giám sát, "tạo phanh" để cơ quan nhà nước phải e ngại, trăn trở khi đưa ra một văn bản xấu.

Cũng theo ông Tuấn, với nền kinh tế nói chung, cuộc bình chọn làm nâng cao chất lượng văn bản pháp luật. Qua đây, hình thành hệ thống tiêu chí đánh giá văn bản quy định pháp luật. Chương trình cũng nhằm liên kết, hình thành tiếng nói chung cộng đồng doanh nghiệp.

Về nội dung cuộc bình chọn, theo dự thảo của VCCI, đối tượng bình chọn là các quy định pháp luật (được hiểu là các điểm, điều, khoản trong văn bản pháp luật) liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh nằm trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành từ đầu năm 2014 đến nay.

Tiến trình bình chọn sẽ bao gồm các bước đề cử, lập danh sách rút gọn, bình chọn và cuối cùng là tổng hợp và công bố kết quả Top 10.

Dự kiến, chương trình sẽ kết thúc giai đoạn đề cử vào ngày 22/1/2016 và kỳ vọng hoàn thành để công bố vào cuối tháng 4 năm 2016.

Tin bài liên quan