Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND trao quyết định và tăng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND trao quyết định và tăng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

Bình Định điều động, bổ nhiệm 2 giám đốc sở

0:00 / 0:00
0:00
Ngày (23/3), UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã trao quyết định điều động 2 Giám đốc Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định quyết định điều động ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; điều động ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Theo quyết định, thời gian bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Thành Hải là 5 năm, còn ông Lê Hoàng Nghi cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Bình định gửi lời cảm ơn Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Định đã tin tưởng và có quyết định chuyển đổi vị trí công tác giữa 2 ông. Ở vị trí công tác mới, cả 2 Giám đốc sở này tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin bài liên quan