Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng Nhà nước

Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 4/12, Ngân hàng Nhà nước chi nhán An Giang đã tổ chức công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm đồng chí Võ Hồng Nho, Chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh An Giang, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thừa ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 2/12 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Vi Thị Hoa, Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

Tin bài liên quan