Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không sợ chậm nộp mà chỉ sợ trốn đóng bảo hiểm xã hội

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, năm 2022 chậm đóng và trốn đóng BHXH là 8.560 tỷ đồng, tăng 2,69% so với 2021, trong đó, có 26.670 doanh nghiệp đơn vị chậm đóng, có một bộ phận là trốn đóng.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói, không sợ chậm nộp mà chỉ sợ trốn đóng BHXH.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói, không sợ chậm nộp mà chỉ sợ trốn đóng BHXH.

Đại biểu Tráng A Dương nêu, đại dịch Covid-19 khiến nhiều lao động mất việc làm nên họ chọn rút bảo hiểm một lần để trang trải cuộc sống. Tình trạng này không những tạo sức ép lên hệ thống an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Đại biểu Dương đề nghị có nên đề nghị Trung ương lập quỹ hỗ trợ người lao động như hỗ trợ lao động trong đại dịch và xem xét bổ sung quỹ quốc gia việc làm với địa phương.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội Tráng A Dương về hưởng bảo hiểm xã hội một lần và Quỹ hỗ trợ người lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, tình hình rút bảo hiểm xã hội một lần có gia tăng, đặc biệt tăng nhiều sau đại dịch covid-19.

Với đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ, ông Dung nói “sẽ suy nghĩ thấu đáo”, có đánh giá tác động kỹ lưỡng, căn cứ và hiệu quả, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép.

Đối với việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, thu sai bảo hiểm xã hội mà đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) nêu ra, Bộ trưởng Dung cho hay năm 2022 chậm đóng và trốn đóng là 8.560 tỷ đồng, tăng 2,69% so với 2021. Trong đó, có 26.670 doanh nghiệp đơn vị chậm đóng, có một bộ phận là trốn đóng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, không sợ chậm nộp mà chỉ sợ trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Về giải pháp, Bộ trưởng nói đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội là người lao động thu đến đâu thực hiện chính sách đến đó, tạo điều kiện cho người lao động tiếp tục đóng, bảo lưu.

"Về lâu dài, sẽ sửa Luật Bảo hiểm xã hội, quy định bổ sung rõ hành vi chậm đóng, trốn đóng", Bộ trưởng khẳng định, đồng thời cho biết thêm, mặc dù đã có quy định xử lý hình sự nhưng do chưa xác định rõ hành vi nên chưa xử lý được trường hợp này. Thêm nữa là việc áp dụng một số chế tài như dừng hóa đơn, hoãn xuất cảnh với người không chấp hành.…

Với vấn đề cơ quan Bảo hiểm xã hội thu sai với chủ hộ kinh doanh cá thể, Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, cơ quan bảo hiểm xã hội có thu sai với một tỷ lệ không nhỏ các chủ hộ kinh doanh cá thể. Đây không phải là đối tượng được quy định đóng bảo hiểm bắt buộc. Việc thu sai này đã diễn ra từ năm 2003 đến năm 2016. Bộ đã chấn chỉnh Bảo hiểm xã hội, về cơ bản, vấn đề này đã được giải quyết.

Bộ trưởng cho biết, đây là nội dung chưa được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội, do đó, cần đánh giá rất cụ thể, tuy nhiên, về quan điểm cá nhân, Bộ trưởng cho rằng cần đặt lợi ích của người lao động, của chủ hộ kinh doanh lên hàng đầu. Cơ quan công quyền làm sai thì phải xin lỗi và xử lý theo quy định.

Vừa qua, Bộ đã kết thúc 8 đoàn kiểm tra, nhưng do đây là nội dung chưa được quy định trong luật nên cần phải đánh giá cụ thể.

“Chúng ta phải đặt lợi ích người lao động, chủ hộ kinh doanh lên hàng đầu. Cơ quan công quyền làm sai thì công quan xin lỗi, xử lý. Hướng giải quyết là chuyển toàn bộ hộ kinh doanh này sang bảo hiểm bắt buộc, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trường hợp không muốn/không có nhu cầu chuyển sang bảo hiểm tự nguyện. Nếu các bên không đồng ý thì thoái thu, trả lại quyền lợi cho người lao động, tính lãi bằng tăng trưởng”, Bộ trưởng nói.

Tin bài liên quan