Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) lên kế hoạch chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 93.000 đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán RAL - sàn HOSE) thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu để huy động vốn từ cổ đông hiện hữu.
Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) lên kế hoạch chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 93.000 đồng

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán 11 triệu cổ phiếu để huy động từ cổ đông hiện hữu với giá phát hành dự kiến là 93.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 44,8% giá thị trường. Trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền là 12,075:11, tương ứng cổ đông sở hữu 12.075 cổ phiếu sẽ được mua thêm 11.000 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện sau khi được UBCK chấp thuận và dự kiến trong năm 2021.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 1.023 tỷ đồng. Trong đó, 963,5 tỷ đồng đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh; và 59,49 tỷ đồng đầu tư xưởng LED.

Trong quý II, doanh thu thuần của RAL tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.143,3 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng tăng 37% lên 842,2 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm 4% xuống 301,1 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính giảm 60% xuống 1,21 tỷ đồng. Chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 25% từ 17,4 tỷ đồng xuống gần 13 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm lần lượt 3% và 50% xuống 161,1 tỷ đồng và 27,6 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 28%, đạt 100,6 tỷ đồng. Kết thúc quý, lợi nhuận sau thuế của RAL tăng 27% từ 62,9 tỷ đồng lên gần 80 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của RAL đạt 2.675,5 tỷ đồng, tăng 31%. Lợi nhuận trước thuế đạt 240,2 tỷ đồng, tăng 37%. Sau khi khấu trừ thuế, lãi ròng của RAL đạt 189,4 tỷ đồng.

Năm 2021, RAL đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế giảm 47%, còn 225 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, Công ty đã hoàn thành 59,5% chỉ tiêu doanh thu và vượt 6,8% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/7, cổ phiếu RAL giảm 3.900 đồng, tương ứng giảm 2,26% về 168.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan