BSC dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

BSC dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

(ĐTCK) Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) ngày 20/4 tới, Hội đồng quản trị BSC sẽ trình Đại hội thảo luận, thông qua phương án tăng vốn bằng phát hành riêng lẻ 500 trái phiếu, tương đương giá trị tối đa theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định tối đa 10%/năm. BSC dự kiến sẽ phát hành trái phiếu trong quý II/2018.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị BSC sẽ trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (năm 2017 đạt 207,7 tỷ đồng), cổ tức 8%, thị phần môi giới cổ phiếu 3,8%. BSC đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành một trong ba công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường về thị phần môi giới chứng khoán.

Tin bài liên quan