Ảnh Internet

Ảnh Internet

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của BSC tăng 45%

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính quý IV/2017 mà Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) vừa công bố, trong kỳ, Công ty đạt gần 160 tỷ đồng doanh thu hoạt động, 28,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước các chỉ tiêu này lần lượt đạt 120,8 tỷ đồng và 49,2 tỷ đồng. 

Tuy lợi nhuận quý IV/2017 thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, nhưng do các quý trước kinh doanh khả quan, nên năm 2017, BSC đạt 564,8 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gần 175 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi năm trước lần lượt đạt 412,8 tỷ đồng và 120,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận năm 2017 tăng 45% so với năm trước chủ yếu do lợi nhuận ròng từ hoạt động tự doanh chứng khoán và hoạt động ký quỹ lần lượt tăng 63% và 30%, doanh thu hoạt động môi giới tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Tin bài liên quan