BSR không bị truy thu hơn 5.300 tỷ đồng

BSR không bị truy thu hơn 5.300 tỷ đồng

(ĐTCK) Vừa qua, thị trường xôn xao thông tin Nhà nước có thể truy thu hơn 5.300 tỷ đồng tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, thực hiện Quyết định số 44 ngày 31/3/2017 của Tổng Kiểm toán Nhà nước, từ ngày 31/3 đến 9/4/2017, Đoàn Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý tài chính doanh nghiệp cổ phần hóa; kiểm toán việc tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc định giá và xử lý tài chính doanh nghiệp cổ phần hóa tại BSR và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Sau khi tiến hành kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước xác định, tổng giá trị thực tế của BSR tăng thêm 5.359 tỷ đồng, tương đương tăng 7,94%; tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tăng thêm hơn 4.500 tỷ đồng, tương đương tăng 11,37%.

Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, lãnh đạo BSR cho biết, việc xác định giá trị doanh nghiệp của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện theo các quy định về cổ phần hóa áp dụng với doanh nghiệp lớn, có giá trị doanh nghiệp từ 5.000 tỷ đồng trở lên. Con số chênh lệch trên phát sinh do cách hiểu và vận dụng các quy định về định giá, về tỷ giá ở các thời điểm khác nhau.

Sau khi có ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, Ban chỉ đạo cổ phần hóa BSR đã cộng thêm con số trên vào giá trị doanh nghiệp BSR trước khi triển khai việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Bởi vậy, những ý kiến cho rằng BSR sẽ bị truy thu hơn 5.300 tỷ đồng là hiểu chưa chính xác.

Tin bài liên quan