Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa.

Cách chức Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định cách chức đối với ông Nguyễn Tiến Lưu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, sau khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông này.

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và cách hết tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Qua kiểm tra, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận thấy, Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2020 và nhiệm kỳ 2020-2023 có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện chế độ họp Chi ủy, Chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, thiếu tính đấu tranh để Trung tâm Phát triển quỹ đất vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Ông Nguyễn Tiến Lưu cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất; chịu trách nhiệm chính đối với việc Trung tâm Phát triển quỹ đất vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công. Bản thân ông Lưu thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép, vi phạm quy định về trật tự xây dựng, vi phạm Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tin bài liên quan