Cần Thơ lập Tổ công tác rà soát các dự án đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
Theo quyết định, Tổ trưởng là ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Tổ phó là ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.
Một góc thành phố Cần Thơ. Ảnh: Hữu Phúc

Một góc thành phố Cần Thơ. Ảnh: Hữu Phúc

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác rà soát các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, các dự án đầu tư công, mua sắm trang thiết bị y tế, giáo dục và công tác quản lý đất đai (gọi tắt là Tổ công tác).

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp UBND thành phố rà soát lại trình tự, thủ tục và quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, các dự án đầu tư công, mua sắm trang thiết bị y tế, giáo dục và công tác quản lý đất đai, việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra có liên quan. Mốc thời gian rà soát từ năm 2016 - 2020.

Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát đến UBND thành phố; đồng thời, tham mưu UBND thành phố xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, đất đai, mua sắm trang thiết bị y tế, giáo dục và các quy định pháp luật khác có liên quan theo đúng quy định.

Theo quyết định, Tổ trưởng là ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Tổ phó là ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ. Các thành viên là giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Chánh thanh tra thành phố, ông Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế và ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố. Thường trực Tổ công tác là ông Lê Thanh Tâm - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo báo cáo của UBND TP. Cần Thơ, tổng vốn đầu tư công năm 2020, thành phố được giao 5.750,981 tỷ đồng (vốn Thủ tướng Chính phủ giao 5.669,052 tỷ đồng, HĐND thành phố giao 81,929 tỷ đồng). Tính đến ngày 31/1/2021, tổng giá trị giải ngân thực tế 4.436,629 tỷ đồng, đạt 85,93% kế hoạch vốn giao chi tiết và 77,15% kế hoạch Thủ tướng giao.

Năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công TP. Cần Thơ được giao là 6.776,442 tỷ đồng. Thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đạt từ 95% trở lên.

Tin bài liên quan