Cao su Đồng Phú (DPR) sáp nhập Cao su Đồng Phú Đăk Nông (DPD)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Cao su Đồng Phú (Mã chứng khoán DPR - sàn HOSE) thông qua hợp đồng sáp nhập CTCP Cao su Đồng Phú Đăk Nông (Mã chứng khoán DPD).
Cao su Đồng Phú (DPR) sáp nhập Cao su Đồng Phú Đăk Nông (DPD)

Theo đó, HĐQT thông qua hợp đồng sáp nhập giữa DPR và DPD theo dự thảo Đại hội cổ đông đã thông qua, đồng thời giao cho người đại diện pháp luật hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng sáp nhập.

Được biết, trước đó, Công ty đã thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu nâng sở hữu tại DPD từ 88,41% lên 100% vốn điều lệ. Cụ thể, DPR phát hành thêm 443.025 cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của DPD, tỷ lệ hoán đổi dự kiến 3,14:1, cổ đông sở hữu 3,14 cổ phiếu DPD sẽ đổi được 1 cổ phiếu DPR.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2021, DPR ghi nhận doanh thu đạt 726,75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 160,83 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 23,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 29,6% lên 30,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 19,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 37,19 tỷ đồng lên 224,51 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 28,3%, tương ứng giảm 12,86 tỷ đồng về 32,66 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 66,2%, tương ứng tăng thêm 8,6 tỷ đồng lên 21,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, trong năm 2021, DPR đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.075,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 419,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29,81% và 115,45% so với năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 195,32 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành được 46,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/12, cổ phiếu DPR giảm 600 đồng về 72.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan