Cầu đường CII (LGC): Năm 2020 đạt 534,8 tỷ đồng lợi nhuận, vượt 71,4% kế hoạch

Cầu đường CII (LGC): Năm 2020 đạt 534,8 tỷ đồng lợi nhuận, vượt 71,4% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (mã chứng khoán LGC – sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của LGC tăng nhẹ 2,1% so với cùng cùng kỳ năm trước, đạt 186,4 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 23%, nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 8,6%, đạt 110,5 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 32,65%, đạt 91,78 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp quý này đều giảm lần lượt 40,3% và 45,3%.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2020 của LGC đạt 152,5 tỷ đồng, tăng 78,6% so với quý IV/2019, đạt 152,5 tỷ đồng.

Cả năm, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Cầu đường CII giảm nhẹ 1,1%, đạt 704,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, do giá vốn hàng bán tăng 8,9% nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 5,9%, đạt 454,5 tỷ đồng.

Năm vừa qua, doanh thu hoạt động tài chính tăng 51,71%, đạt gần 399 tỷ đồng. Trong khi, cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm, lần lượt là 7,4% và 16,9%, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 41,8%, đạt 549,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm của LGC giảm nhẹ 2%, đạt 534,8 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận của Công ty mẹ đạt 348,6 tỷ đồng, lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát đạt 186,2 tỷ đồng.

Năm 2020, Cầu đường CII đặt ra mục tiêu kinh doanh đạt 1.276 tỷ đồng doanh thu thuần và 312 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, LGC đã hoàn thành 55,2% kế hoạch doanh thu thuần và vượt 71,4% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản của LGC đạt 11.935 tỷ đồng, tăng 6% so với số liệu ghi nhận hồi đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả còn 7.461 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 09/02), cổ phiếu của LGC đứng tại mốc tham chiếu 69.900 đồng/CP.

Tin bài liên quan