CII đăng ký mua 9,5 triệu cổ phiếu LGC

CII đăng ký mua 9,5 triệu cổ phiếu LGC

(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (mã CII), cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII (LGC – HOSE) vừa thông báo đăng ký mua vào 9.546.310 cổ phiếu LGC.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 20/1 đến 18/2, theo phương thức khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, CII sẽ nâng sở hữu tại LGC từ gần 95 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 49% lên 104 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 53,94% và sẽ trở thành Công ty mẹ của LGC.

Hiện nay LGC có 2 cổ đông lớn duy nhất, nắm phần lớn cổ phiếu của Công ty này với số lượng hơn 181,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 94% sở hữu. Đó là CII và một cổ đông nước ngoài Metro Pacific Tollways Corporation với tỷ lệ nắm giữ gần 45%, tương ứng sở hữu 86,66 triệu cổ phiếu LGC.

Tin bài liên quan