Cen Land (CRE) dự kiến phát hành tối đa 450 tỷ đồng trái phiếu

Cen Land (CRE) dự kiến phát hành tối đa 450 tỷ đồng trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã chứng khoán: CRE – sàn HOSE) thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu.

Theo đó, Cen Land thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng giá trị tối đa là 450 tỷ đồng. Trái phiếu có tài sản đảm bảo là tài sản của tổ chức phát hành và/hoặc của tổ chức/cá nhân khác, kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định năm đầu tiên là 10,5%/năm.

Doanh nghiệp cho biết, dự kiến phát hành trong tháng 12/2020, mục đích phát hành dùng để tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.307,93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 202,15 tỷ đồng, lần lượt giảm 19% và 28% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 54% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận, còn cách khá xa so với kế hoạch năm tài chính 2020.

Được biết, năm 2020, doanh nghiêp dự kiến tổng doanh thu đạt 2.441 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 2% so với thực hiện năm 2019.

Tính đến ngày 30/09/2020, CRE có hơn 2.968 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 11% so với đầu năm chủ yếu do các khoản phải thu dài hạn tăng 55%.

Nợ phải trả chỉ chiếm 30% tổng nguồn vốn, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng 57%, và dư nợ vay ngắn hạn tăng 71%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/12, cổ phiếu CRE tăng 100 đồng lên 32.450 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan