Chính phủ duyệt chủ trương đầu tư dự án bến cảng Liên Chiểu

0:00 / 0:00
0:00
Dự án gồm: kè, đê chắn sóng, luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật kết nối đáp ứng cho các tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 Teus.
Chính phủ duyệt chủ trương đầu tư dự án bến cảng Liên Chiểu

Ngày 25/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phần cơ sở hạ tầng dùng chung thuộc dự án nhóm A.

Dự án có mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung Bến cảng Liên Chiểu tạo cơ sở phát triển cảng biển tại khu vực Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Giai đoạn đầu đáp ứng thông qua lượng hàng đến 5,0 triệu tấn/năm và phát triển các bến giai đoạn tiếp theo theo quy hoạch nhằm giảm tải cho khu bến Tiên Sa và Sơn Trà, giảm áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô TP Đà Nẵng, từ đó tăng cường kết nối vùng và liên vùng, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng và trong khu vực.

Dự án gồm các hạng mục chính như kè chắn sóng, đê chắn sóng, luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật kết nối có khả năng đáp ứng cho các tàu tổng hợp, hàng rời trước mắt trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 Teus. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 3.426, 3 tỷ đồng. Ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ dự án là 2.994,59 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững là 2.000 tỷ đồng và vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương và được phân bổ theo ngành, lĩnh vực theo Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 là 994,59 tỷ đồng. Phần còn lại sử dụng ngân sách địa phương của TP Đà Nẵng. Hình thức đầu tư là đầu tư công theo Luật Đầu tư công và các quy định liên quan của pháp luật.

UBND TP Đà Nẵng là cơ quan chủ quản, chủ trì lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định; thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường; tổ chức lựa chọn nhà thầu đủ năng lực đầu tư xây dựng, khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2021 đến năm 2025.

Tin bài liên quan