Chính phủ yêu cầu xem xét chi phí, lợi nhuận cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

0:00 / 0:00
0:00
Phó thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Công thương, Tài chính xem xét đề xuất hoàn trả phần lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu.
Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công thương - Tài chính xem xét hoàn trả chi phí cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công thương - Tài chính xem xét hoàn trả chi phí cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Văn phòng Chính phủ cho biết, đã nhận được đơn yêu cầu xem xét khẩn cấp của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính về đề nghị hoàn trả phần lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức cho doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Trước yêu cầu lập hội đồng phân chia lại định mức chi phí của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu Bộ Công thương và Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ về việc đảm bảo chi phí, lợi nhuận kinh doanh xăng dầu khi sửa đổi các nghị định liên quan.

Về các kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Thủ tướng giao các Bộ Công thương và Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao xem xét các kiến nghị của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu theo quy định. Hai cơ quan có trách nhiệm trả lời cho doanh nghiệp bằng văn bản.

Bộ Công thương và Tài chính cũng được giao nghiên cứu các kiến nghị nêu trên trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm khoa học, hài hoà, hợp lý, đúng quy định pháp luật.

Trước đó, trong đơn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, các doanh nghiệp này cho biết, thời gian qua, việc kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn, trong khi cơ quan quản lý đang áp dụng các quy định không đúng trong điều hành.

Tình trạng này đã kéo dài hơn một năm qua, khiến các doanh nghiệp bán lẻ bị lỗ nặng, kiệt quệ về tài chính, có người phải bán cả ruộng vườn, đất đai, thậm chí cầm cố tài sản để bù lỗ nhằm phục vụ bình ổn thị trường theo mệnh lệnh hành chính của cơ quan chức năng.

Cụ thể, các doanh nghiệp cho rằng Thông tư 104 quy định chi phí kinh doanh định mức là 1.050 đồng/lít và lợi nhuận định mức là 300 đồng/lít. Trong phần chi phí trên, quy định đã nêu rõ là cả khâu bán buôn và khâu bán lẻ. Tuy nhiên, thông tư lại không ghi rõ tỷ lệ phân chia ở khâu bán buôn và khâu bán lẻ nên doanh nghiệp đầu mối đã lợi dụng kẽ hở này một cách triệt để hưởng gần như phần chi phí này.

Các doanh nghiệp kiến nghị liên Bộ Tài chính - Công thương thành lập Hội đồng để phân chia lại giá trị 1.350 đồng/lít chi phí định mức và lợi nhuận định mức (đã được tính toán trong giá cơ sở) nêu trên để làm cơ sở cho việc phân chia chi phí trong Nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu. Quyết định của hội đồng cũng sẽ được làm cơ sở giúp truy thu phần chi phí mà doanh nghiệp bán lẻ bị chiếm đoạt thời gian qua.

Góp ý cho sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP và Nghị định 95/2021/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, đồng loạt doanh nghiệp bán lẻ đều cho rằng, cần định vị lại vị thế của doanh nghiệp bán lẻ. Việc để khâu bán lẻ suy kiệt, thua lỗ trong hơn 1 năm qua còn dẫn đến nhà nước thất thu đáng kể về thuế.

Tin bài liên quan