Ông Nguyễn Thái Hưng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV.

Ông Nguyễn Thái Hưng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV.

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Sơn La đắc cử nhiệm kỳ mới

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Thái Hưng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, còn ông Hoàng Quốc Khánh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Sáng 25/6, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV tổ chức kỳ họp thứ nhất để nghe các báo cáo về cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Sơn La đã nghe các tờ trình và tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban; Phó trưởng các ban của HĐND tỉnh; thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và quyết định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh. Đồng thời bầu Chủ tịch; các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hoàng Quốc Khánh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều cùng ngày, các đại biểu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét thông qua 2 dự thảo Nghị quyết của HĐND về quyết định số lượng ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XV và tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Tin bài liên quan