Chứng khoán Everest (EVS) ước lãi gần 93 tỷ đồng quý I, vượt kế hoạch cả năm

Chứng khoán Everest (EVS) ước lãi gần 93 tỷ đồng quý I, vượt kế hoạch cả năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính quý I/2021 của CTCP Chứng khoán Everest (Mã chứng khoán EVS), doanh thu hoạt động ghi nhận 125,7 tỷ đồng, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 17,2% lên 79 tỷ đồng. Lãi từ cho vay và các khoản phải thu cũng tăng 14,8% lên 17,1 tỷ đồng. Ấn tượng là mảng môi giới, tăng 228%, ghi nhận 22,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, EVS lãi trước thuế 92,6 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ 10 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi sau thuế ghi nhận 74,4 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 238.3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 81,2 tỷ đồng, như vậy với kết quả quý I đạt được, EVS đã thực hiện được 53% kế hoạch doanh thu và vượt 14% lợi nhuận trước thuế cho cả năm.

Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản của công ty là 1.141,8 tỷ đồng, tăng gần 30% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, giá trị các khoản cho vay tính là 588 tỷ đồng; tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng tăng mạnh từ 229 tỷ đồng lên 422 tỷ đồng - phân bổ lớn vào cổ phiếu NVB, với giá trị đánh giá lại tại thời điểm cuối kỳ 192,9 tỷ đồng, tăng thêm 87 tỷ đồng so với giá mua. Cổ phiếu NVB tăng ấn tượng 39% từ đầu năm đến cuối tháng 3/2021. Một số khoản đầu tư giá trị lớn khác trong danh mục gồm GMA (44,1 tỷ đồng), HPG (40,7 tỷ đồng), VHL (36 tỷ đồng).

NVB chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục FVTPL của EVS

NVB chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục FVTPL của EVS

Năm 2021, HĐQT EVS đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng chậm nhất trong quý III năm nay. Nguồn vốn bổ sung này sẽ giúp công ty mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính phục vụ cho hoạt động đầu tư và tự doanh, cung cấp dịch vụ cho vay ký quỹ (margin) cho khách hàng và bổ sung thêm nghiệp vụ chứng khoán phái sinh.

Tin bài liên quan