Chuyển giao vốn nhà nước tại Licogi về SCIC

Chuyển giao vốn nhà nước tại Licogi về SCIC

(ĐTCK) Sáng 26/12/2018, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Licogi về SCIC, giá trị chuyển giao theo biên bản ký kết là 366,406 tỷ đồng, chiếm 40,72% vốn điều lệ của Licogi.

Theo Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Đức Chi, SCIC luôn thực hiện áp dụng quản trị doanh nghiệp một cách tốt nhất, gắn liền với việc phối hợp chặt chẽ với các cổ đông dựa trên các nguyên tắc kinh tế thị trường, đảm bảo phần vốn nhà nước được bảo toàn và phát huy.

Sau khi Licogi về SCIC sẽ được hỗ trợ tối đa từ các lợi thế của SCIC trong quản trị doanh nghiệp và khả năng hợp tác với các doanh nghiệp do SCIC quản lý.

Licogi đã hoàn thành cổ phần hóa và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 1/1/2016. Tuy nhiên, kể từ sau cổ phần hóa đến nay, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, lỗ lũy kế hàng trăm tỷ đồng, các dự án đầu tư thiếu vốn.

Nguyên nhân, theo nguồn tin từ Licogi, sau cổ phần hóa, để làm rõ bức tranh tài chính tại doanh nghiệp, Tổng công ty đã mời kiểm toán PwC vào rà soát lại sổ sách tài chính và kết quả là doanh nghiệp đang lãi thành lỗ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp do 3 nhóm cổ đông lớn chi phối, trong đó có cổ đông nhà nước là Bộ Xây dựng, nên quy trình triển khai, xin ý kiến, quyết định đầu tư các dự án kéo dài, bỏ lỡ nhiều cơ hội trên thị trường.

Tin bài liên quan