Licogi đặt kế hoạch thoát lỗ trong năm 2018

Licogi đặt kế hoạch thoát lỗ trong năm 2018

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty Licogi – CTCP vừa thông qua kế hoạch năm 2018, với Công ty mẹ - Tổng công ty đạt doanh thu 528 tỷ đồng, tiếp tục lỗ 55 tỷ đồng. Song kế hoạch hợp nhất mẹ - con lại rất tích cực với doanh thu 3.411 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 96,46 tỷ đồng.

Quý I vừa qua, Tổng công ty báo lỗ 19,7 tỷ đồng. Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, đại diện Tổng công ty cho biết, hoạt động của doanh nghiệp đang có tiến triển tích cực hơn, quý II năm nay, Tổng công ty sẽ thoát lỗ.

Năm 2017, Licogi không đạt được chỉ tiêu nào trong kế hoạch đã đề ra. Chẳng hạn, về giá trị sản xuất, Công ty mẹ - Tổng công ty đặt kế hoạch 896 tỷ đồng, nhưng chỉ đạt 230 tỷ đồng, doanh thu đặt kế hoạch 931 tỷ đồng, chỉ thực hiện được 434 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đặt kế hoạch 29,4 tỷ đồng nhưng thực tế lỗ 101 tỷ đồng, nộp ngân sách 8,35 tỷ đồng.

Về kế hoạch hợp nhất mẹ - con, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.531 tỷ đồng, nhưng thực hiện được 2.708 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đặt kế hoạch 179,57 tỷ đồng, thực tế lỗ 58 tỷ đồng.

Hiện Bộ Xây dựng sở hữu 40,71% cổ phần tại tổng công ty này, Bất động sản Khu Đông sở hữu 35%, Đầu tư Gia Cường sở hữu 22,24%.

Tin bài liên quan