MBS: Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu POW

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatpow-730.pdf

Trong quý I/2024, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (HSX: POW) ghi nhận tổng sản lượng giảm 10%, chủ yếu do sản lượng Nhơn Trạch 1&2 giảm do thiếu khí, một phần được bù đắp bởi huy động tích cực từ Vũng Áng 1 và Cà Mau 1&2.

Giá bán điện giảm 11%, chủ yếu do giá bán điện than giảm theo đà giảm giá than, dẫn đến doanh thu giảm 16%. Lợi nhuận gộp giảm mạnh 45% do NT2 lỗ gộp 225 tỷ đồng trong quý I/2024. Doanh thu tài chính giảm 19% do lãi tiền gửi giảm, trong khi chi phí tài chính tăng 10% do lỗ tỷ giá hối đoái tang mạnh. Theo đó, lợi nhuận ròng quý I/2024 giảm 48%, tương đương 23% dự báo của chúng tôi.

Trong 2024, chúng tôi kỳ vọng Cà Mau 1&2 và Vũng Áng 1 sẽ là động lực chính cho mức tăng trưởng sản lượng 3,5% svck của POW, bù đắp cho sự sụt giảm của Nhơn Trạch 1&2, nhờ nguồn cung khí ổn định hơn cùng với Vũng Áng 1 hoạt động hết công suất sau khi hoàn thành sửa chữa. Sản lượng thủy điện sẽ phục hồi từ quý II/2024 sau giai đoạn tích nước quý I/2024, hỗ trợ tổng sản lượng của POW tăng 13% từ nền thấp 2023. Theo đó, dự kiến doanh thu sẽ tăng 12% và lợi nhuận sau thuế tăng 10% từ mức nền thấp năm 2023.

Sang năm 2025, Nhơn Trạch 3&4 – nhà máy điện LNG mới của POW sẽ đóng góp cho tăng trưởng sản lượng 63% svck, trong khi Nhơn Trạch 1&2 dự kiến phục hồi từ mức nền thấp do nhu cầu điện phục hồi. Tuy nhiên, dự kiến hai nhà máy mới sẽ ghi nhận lỗ ròng trong hai năm đầu hoạt động, và chúng tôi kỳ vọng các khoản lãi bất thường, bao gồm việc thoái vốn của EVN Việt Lào và khoản bồi thường tại Vũng Áng 1 sẽ là động lực tăng trưởng, hỗ trợ lợi nhuận ròng đạt 1.690 tỷ đồng (tăng 42,6% so với năm trước).

Chúng tôi khuyến nghị khả quan POW với giá mục tiêu 16.800 đồng/CP (tăng 13% so với báo cáo trước) do điều chỉnh dự báo tăng trưởng EPS 2024-2025 thêm 3%/16,3%. Chúng tôi đánh giá POW sẽ là doanh nghiệp hưởng lợi lớn trong xu hướng phát điện LNG nhờ danh mục dự án gối đầu giai đoạn 2025-3035, do đó, chúng tôi cho rằng POW là cơ hội đầu tư tiềm năng cho quan điểm đầu tư dài hạn.