Cienco 4 (C4G) chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6%

Cienco 4 (C4G) chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 15/9, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán C4G - UPCoM) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, Cienco 4 sẽ phát hành khoảng 6,36 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 6% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 6 cổ phiếu mới). Giá trị phát hành theo mệnh giá 63,6 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, C4G ghi nhận doanh thu đạt 865,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,2% và 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 3.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 200 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 25,4% chỉ tiêu doanh thu và 21,2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 7.437,6 tỷ đồng, giảm 0,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.525,9 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.493,1 tỷ đồng, chiếm 33,5%; tồn kho đạt 721,6 tỷ đồng, chiếm 9,7%.

Mặt khác, nợ phải trả còn 3.587,1 tỷ đồng, chiếm 48,2% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/8, cổ phiếu C4G tăng 8,6% lên 11.400 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt hơn 4,85 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan