Cienco4 (C4G) chuẩn bị phát hành thêm 6,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Cienco4 (Mã chứng khoán C4G - UPCoM) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.
Cienco4 (C4G) chuẩn bị phát hành thêm 6,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 với tỷ lệ 100:6, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 6 cổ phiếu mới, tương ứng khoảng 6,36 triệu cổ phiếu mới dự kiến phát hành thêm.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021. Thời gian dự kiến triển khai trong quý III/2021.

Trong quý II/2021, C4G ghi nhận doanh thu đạt 512,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,1% và 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 13,1% lên 18,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 8,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 7,53 tỷ đồng lên 95 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 10,7 tỷ đồng lên 77,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2,9 tỷ đồng về 13,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, C4G ghi nhận doanh thu đạt 865,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,2% và 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành được 21,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/8, cổ phiếu C4G tăng 500 đồng lên 10.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan