CLC: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền (25%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Cát Lợi (CLC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2024.

- Lý do mục đích: Trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện : 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Thời gian thực hiện : 27/06/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cát Lợi. Địa chỉ: 934 D2, Đường D,KCN Cát lái (Cụm 2), P. Thanh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TPHCM kể từ ngày 27/06/2024 (thời gian từ 8 giờ đến 15 giờ 30 hàng ngày trừ thứ bảy, chủ nhật, và ngày lễ). khi đến nhận cổ tức vui lòng mang theo giấy CMND, sổ chứng nhận cổ đông. Trong trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp được xác nhận của chính quyền địa phương. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 028.37421127 – 028.37421118.