CNG Việt Nam (CNG) ước tính lợi nhuận quý II/2021 đạt 29,55 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần CNG Việt Nam (Mã chứng khoán CNG - sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý II/2021.
CNG Việt Nam (CNG) ước tính lợi nhuận quý II/2021 đạt 29,55 tỷ đồng

Theo đó, doanh nghiệp công bố sơ kết tình hình kinh doanh quý II/2021 với sản lượng khí CNG đạt 75,25 triệu Sm3, bằng 116% kế hoạch quý, doanh thu đạt 814,3 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch quý và lợi nhuận trước thuế đạt 29,55 tỷ đồng, bằng 182% kế hoạch quý II/2021. Được biết, trong quý II/2020, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt âm 58,7 triệu đồng.

Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp dự kiến tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo công tác an toàn sản xuất, cấp khí ổn định, liên tục cho khách hàng. Giao cho Giám đốc công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết trong quý III/2021 để thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20% cho cổ đông.

Trước đó, trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 642,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 14,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,7% và 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 7,1% về còn 6,4%.

Trong quý I/2021, lợi nhuận gộp tăng 8,1% lên 41 tỷ đồng, doanh thu tài chính giảm 60,6% về còn 1,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng tốc độ tăng của chi phí cao hơn dẫn tới tốc độ tăng của lợi nhuận không bằng tốc độ tăng doanh thu.

Doanh nghiệp có thuyết minh thêm lợi nhuận quý I tăng do sản lượng bán hàng tăng trong kỳ.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của CNG giảm 9,4% về còn 963,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 375,9 tỷ đồng, chiếm 39% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 300,2 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 177,2 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 47 tỷ đồng, chiếm 4,9% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/7, cổ phiếu CNG giảm 100 đồng về 24.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan