Cơ Điện Lạnh (REE) vừa bán ra 2 triệu cổ phiếu Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP)

Cơ Điện Lạnh (REE) vừa bán ra 2 triệu cổ phiếu Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (Mã chứng khoán: REE) vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Mã chứng khoán: QTP – sàn UPCoM) .

Theo đó, Cơ Điện Lạnh vừa bán ra 2 triệu cổ phiếu QTP để giảm sở hữu từ 8,13% về còn 7,69% vốn điều lệ tại QTP, giao dịch thực hiện từ 18/12/2020 đến 14/01/2021.

Được biết, trước đó REE đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu QTP, tuy nhiên thực tế chỉ bán được 40% tổng lượng cổ phiếu đăng ký.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, QTP ghi nhận doanh thu 6.743,3 tỷ đồng, giảm 8,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là âm 39,9 tỷ đồng, cùng kỳ dương tới 264,7 tỷ đồng.

Được biết, năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch với tổng doanh thu 9.813,04 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 350,57 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp cách rất xa kế hoạch lợi nhuận năm và rất khó có thể hoàn thành kế hoạch này.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, điểm tích cực là dòng tiền hoạt động kinh doanh chính vẫn dương 2.039,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.508,2 tỷ đồng. Nhờ dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương, trong kỳ doanh nghiệp đã trả bớt được 1.440,3 tỷ đồng nợ vay.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản giảm 12% về 9.647,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định là 6.193,9 tỷ đồng, chiếm 64,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.561,2 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính là 1.237,6 tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng tài sản…

Đóng cửa phiên sáng ngày 18/01, cổ phiếu QTP giảm 400 đồng về còn 14.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan