Cổ phiếu giảm 56,5% từ đỉnh, lãnh đạo và người thân Đông Hải Bến Tre (DHC) chỉ mua được một lượng nhỏ so với đăng ký

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo và người thân CTCP Đông Hải Bến Tre (mã DHC – sàn HOSE) báo cáo kết quả giao dịch.
Cổ phiếu giảm 56,5% từ đỉnh, lãnh đạo và người thân Đông Hải Bến Tre (DHC) chỉ mua được một lượng nhỏ so với đăng ký

Cụ thể, ông Lê Bá Hùng, con ông Lê Bá Phương, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc vừa mua vào 104.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công 5,2% tổng lượng đăng ký để nâng sở hữu từ 7.600 cổ phiếu lên 111.600 cổ phiếu, tương ứng 0,16% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 15/11 đến ngày 14/12.

Lý do con Tổng giám đốc không mua hết lượng đăng ký do chưa thu xếp được tài chính cá nhân.

Ngoài ra, ông Dương Thành Công, thành viên HĐQT cũng chỉ mua được 45.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký 500.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 9% tổng lượng đăng ký.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Dương Thành Công nâng sở hữu từ 0,5% lên 0,56% vốn điều lệ, thời gian giao dịch từ ngày 16/11 đến ngày 15/12.

Lý do ông Dương Thành Công không mua hết do thị trường không thuận lợi.

Bối cảnh, từ ngày 30/11/2021 đến ngày 15/12/2022, cổ phiếu DHC giảm 56,5% từ 74.280 đồng về 32.300 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ông Lương Văn Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc vừa bán ra 2.793.050 cổ phiếu DHC để giảm sở hữu từ 9,56% về còn 5,56% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 1/11 đến 18/11. Trong đó, ông Thành đã bán ra 1 triệu cổ phiếu như đăng ký trước đó và còn lại 1.793.050 cổ phiếu do các Công ty chứng khoán bán giải chấp.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, Đông Hải Bến Tre ghi nhận doanh thu đạt 970,37 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 64,5 tỷ đồng, giảm tới 26,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 14% về còn 12,9%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Đông Hải Bến Tre ghi nhận doanh thu đạt 2.995,85 tỷ đồng, giảm 1,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 295,99 tỷ đồng, giảm 23,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/12, cổ phiếu DHC giảm 500 đồng về 32.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan