CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (TN1 – HOSE)

 

Thời gian thực hiện: 28/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường tại tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung họp:  

+ Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ  đông thường niên;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,268.57

0.14 (0.01%)

 
VNIndex 1,268.57 0.14 0.01%
HNX 313.29 -1.63 -0.52%
UPCOM 94.78 1.66 1.75%
27/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
01/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
07/06/2022
09/06/2022
17/06/2022