CTD: Cổ đông nôn nóng muốn thưởng cổ phiếu

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ vừa diễn ra, việc chia thưởng cổ phiếu là một trong những vấn đề được nhiều cổ đông CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) kiến nghị HĐQT xem xét thực hiện.
CTD: Cổ đông nôn nóng muốn thưởng cổ phiếu

Đại diện Red River Holding đề nghị CTD xem xét việc chia tách cổ phiếu để tăng thanh khoản cho cổ phiếu. Đại diện CTCK VNDirect cho rằng, để cân bằng quyền lợi cổ đông thì việc chia tách cổ phiếu nên được tính đến, nhất là khi CTD có thặng dư, lợi nhuận để lại lớn và tiền mặt dồi dào.

Ông Nguyễn Bá Dương Chủ tịch HĐQT CTD cho biết, trước khi ĐHCĐ 2 tuần, Ban lãnh đạo đã thăm dò ý kiến của một số cổ đông lớn về việc này, nhưng cổ đông lớn Kusto cho rằng, việc đó để sau, chưa bàn đến tại đại hội này.

Theo ông Dương, khi CTD chuyển sang làm các dự án hạ tầng, cần tăng vốn, thì có thể chia cổ phiếu thưởng để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Nhưng hiên tại, vốn điều lệ thấp cũng là điều kiện thuận lợi để sau này có thể phát hành thêm cổ phần tăng vốn khi Nhà nước cho phép nới “room” cho nhà đầu tư nước ngoài.

Lượng tiền mặt lớn hơn 1.100 tỷ đồng của CTD cũng được cổ đông đặc biệt quan tâm. Nhưng theo ông Dương, phải có lượng tiền mặt như thế thì Công ty mới có thể tạo ra được doanh thu và lợi nhuận như năm qua, bởi nhiều chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có khả năng tài chính để xây dựng phần thô trước khi họ có thể bán nhà, thu tiền của khách hàng và thanh toán cho nhà thầu.

Mặt khác, nguồn tiền mặt dồi dào là điều kiện quan trọng để CTD tham gia các dự án cơ sở hạ tầng. Hiện nay, Công ty đang đàm phán góp vốn liên doanh với một đối tác để cùng tham gia dự án xây dựng đường tại các tỉnh phía bắc. CTD muốn chiếm tỷ lệ góp vốn cao trong liên doanh để chủ động quyết định những vấn đề về đầu tư.

Một điểm khác biệt của ĐHCĐ CTD năm nay là các cổ đông không “ép” Ban lãnh đạo phải điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận cao hơn so với con số trình tại Đại hội. Bởi rút kinh nghiệm các năm trước, cổ đông luôn muốn Công ty đạt lợi nhuận cao, năm nay, Ban lãnh đạo CTD đã trình kế hoạch kinh doanh ở mức “phải phấn đấu” là 7.400 tỷ đồng doanh thu và 280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ.

“Kế hoạch 7.400 tỷ đồng doanh thu là mức tương đối cao, tương đối khó, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện”, ông Dương nói.

Tin bài liên quan