Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cuối năm 2014, tỷ lệ nợ xấu của SHB là 2,03%

(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB – sàn HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và lũy kế cả năm 2014.

Theo đó, quý IV/2014, thu nhập lãi thuần của SHB đạt 972,82 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi thuần tư hoạt động dịch vụ đạt 96,66 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 18,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 66,92 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý của SHB đạt hơn 226 tỷ đồng, tăng 4,15% cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, thu nhập lãi thuần của SHB đạt 2,817.6 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2013. Các hoạt động kinh doanh còn lại của ngân hàng đều có kết quả khả quan hơn năm truớc.

Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 263,5 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm trước, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối 65,6 tỷ đồng, các hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư đều có lãi trong khi cùng kỳ đều lỗ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.022,7 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 2% so với năm trước và hoàn thành 80% kế hoạch năm (1.270 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 818,4 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2014, tiền gửi của khách hàng đạt hơn 123.214 tỷ đồng, tăng 35,75% so với thời điểm cuối năm 2013. Lợi nhuận chưa phân phối đạt gần 927,9 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2014 là 2,03%.

Tin bài liên quan